ÁSZF 2017-09-14T15:30:29+00:00

Amennyiben Ön vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni Webshopunknak, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen dokumentum elektronikusan kerül iktatásra, utóbb a Weboldalon, illetve a IN VITRO Kft. székhelyén lesz hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal, jelen feltételek alapján megkötött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre és megkötésre, így a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Cégnév: IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft.

Rövidített cégnév: IN VITRO Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi Repülőtéri út 1.          
Cégjegyzékszám: Cg.1309-087845
Adószám: 10703955-2-13
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: info@invitro.hu
Telefonos elérhetőség: 0627/392-489 

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. (székhely:2120 Dunakeszi Repülőtéri út 1., cégjegyzékszám: Cg.1309 – 087845) (a továbbiakban: IN VITRO Kft. kizárólagos tulajdonában álló és az IN VITRO Kft. által üzemeltetett www.invitro.hu  elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának, valamint a IN VITRO Kft. a Weboldalon regisztrált felhasználók részére, a IN VITRO Kft. által nyújtott szolgáltatás szerződési feltételeit. Jelen ÁSZF 2017. június 15. napjától hatályos.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás, aki vagy amely a Weboldalon regisztrál (a továbbiakban: Felhasználó). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a IN VITRO Kft. által nyújtott Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri és fogadja el. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják, azon nem regisztrálhatnak, a IN VITRO Kft. Szolgáltatását nem vehetik igénybe.

Felhasználó jogosultságát a IN VITRO Kft. jogosult ellenőrizni, valamint annak igazolására megfelelő dokumentumokat kérni. A IN VITRO Kft. jogosult minden egyéb személyt a Weboldal használatából kizárni, valamint a Felhasználónak nem minősülő személyektől beérkező megrendelés teljesítését megtagadni. A IN VITRO Kft. továbbá kizárja felelősségét azon esetekre, ha a Weboldalt arra nem jogosult személy veszi igénybe.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, a IN VITRO Kft. jogosult jelen ÁSZF-et időkorlátozás nélkül egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF elfogadásával a már regisztrált Felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a IN VITRO Kft. által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri és fogadja el. Amennyiben Felhasználó jelen ÁSZF-et és „Adatvédelmi tájékoztató”-t nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, regisztrációra, illetve a IN VITRO Kft. által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF az IN VITRO Kft. által üzemeltetett Weboldalon közzétételre, a nyilvánosság számára érzékelhetővé került.

IN VITRO Kft. vállalja, hogy jelen ÁSZF egyoldalú módosításának tényéről tájékoztatja Felhasználót, valamint a módosítással érintett rendelkezéseket Felhasználó részére közvetlenül megküldi, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre. A mindenkor hatályos ÁSZF szövege megtalálható a www.invitro.hu weboldalon, illetve az üzemeltető IN VITRO Kft. székhelyén.

IN VITRO Kft. a Weboldal üzemeltetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Felhasználó a IN VITRO Kft. tulajdonában és üzemeltetése alatt álló Weboldalon közzétett gyógyhatású termékek, étrend-kiegészítők, kozmetikumok (a továbbiakban: Termékek) – sikeres regisztráció feltételével – online, a Weboldalon közzétett, visszavonásig érvényes áron – az úgynevezett webshop bruttó áron – vásárolhatja meg. Felhasználó a Termékekből árufajtára és mennyiségre vonatkozó korlátozás nélkül vásárolhat. IN VITRO Kft. a Felhasználó által kiválasztott Termékeket becsomagolja, az alábbi feltételek mellett Felhasználó részére megküldi, leszállítja, utánvétes fizetést biztosít (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás).

3. Regisztráció

A Weboldal látogatója regisztráció nélkül is megtekintheti a Weboldalt. A Weboldalon regisztráció nélkül történő körültekintés nem ad lehetőséget a Szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltatást kizárólag regisztrált Felhasználó veheti igénybe.

A Felhasználó a Szolgáltatást előzetes, közvetlen regisztráció útján veheti igénybe.

A Weboldal kezdő oldalán előugró bejelentkezési/regisztrációs felületen, a feltüntetett adatok hiánytalan megadásával, jelen ÁSZF elfogadását jelentő rubrika kijelölésével, majd a „Regisztrálok” gomb lenyomásával lehet sikeresen regisztrálni.

A regisztrációkor Felhasználó köteles felhasználónevet, e-mail címét, jelszót megadni. Ezen kívül Felhasználó az IN VITRO Kft. által nyújtott Szolgáltatás teljesíthetősége érdekében köteles számlázási adatokként megadni nevet/cégnevet, telefonszámot, várost (települést), irányítószámot, valamint utca nevet és házszámot. Amennyiben a szállítási cím, ahova a megrendelt Termékeket Felhasználó kiszállítani rendeli, eltér a számlázási címben megadott adatoktól, akkor szállítási címként köteles megadni nevet/cégnevet, várost (települést), irányítószámot, utca nevet és házszámot. A szállítási cím kizárólag Magyarország területén belüli cím lehet. Felhasználó a regisztrálással kijelenti, hogy az általa megadott adatok/cégadatok a valóságnak megfelelnek, a Felhasználó a megadott adatok/cégadatok változását köteles haladéktalanul jelezni a IN VITRO Kft. részére, az adatváltoztatásra rendszeresített weboldalas felületen. Ezen rendelkezések megsértése esetén a IN VITRO Kft. jogosult a Felhasználót a felhasználói körből kizárni, illetve a Felhasználót az okozott kár megtérítésére kötelezni.

A sikeres regisztráció érdekében, a fenti adatok kitöltését, az ÁSZF elfogadására irányuló nyilatkozat megtételét követően IN VITRO Kft. a regisztráló látogató részére, az általa megadott e-mail címre a regisztráció sikeres megtörténtéről értesítést küld. Az értesítő e-mail-ben szereplő link aktiválásával a regisztráció sikeresen befejeződik, ezt követően a regisztráló látogató Felhasználóvá válik, amely időponttól a Szolgáltatás igénybevételére jogosultságot szerez. Jelen regisztrációs folyamat bármelyik lépcsőjének elhagyásával a regisztráció nem válik sikeressé.

IN VITRO Kft. Felhasználó részére biztosítja, hogy mind a regisztrációkor, mind azt követően a megadott adataiban történő változást az adatok módosításával megjelenítse, egyben Felhasználó vállalja, hogy az adataiban történő változás esetén az adatait a valóságnak megfelelően a Weboldalon haladéktalanul módosítja.

Felhasználó az ÁSZF-et, valamint az „Adatvédelmi tájékoztatót”, annak elolvasása és megértése után, az erre rendszeresített rubrika kijelölésével elfogadja.

A Weboldalon történő regisztrációval, jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az IN VITRO Kft. a Weboldalon megrendelhető Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, az IN VITRO Kft. által meghirdetett akciókról értesítéseket küldjön a Felhasználó számára a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre.

4. Megrendelés

Sikeresen regisztrált Felhasználó az IN VITRO Kft. által üzemeltetett Weboldalon közzétett, a Szolgáltatás tárgyát képező Termékeket, azok mennyiségének megjelölésével és virtuális kosárba helyezésével választja ki. A kiválasztott és a virtuális kosárba helyezett Termékekre vonatkozó megrendeléshez szükséges az erre a célra szolgáló, „Megrendelem” funkció-gomb megnyomása, aktiválása. Ezt követően Felhasználó részére érzékelhetővé válik egy, a megrendelésről szóló összegzés (nettó-bruttó ár, fuvarköltség.- Ft megrendelési érték alatt).

IN VITRO Kft. a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé – a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen – elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a Szolgáltatástól függő elvárható időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül a megrendeléskor keletkezett ajánlati kötöttsége vagy egyéb szerződéses kötelezettsége alól. A visszaigazolás tartalmazza a Szolgáltatás lényeges adatait, így a Felhasználó adatait, a megrendelt Termékeket, azok webshop bruttó árának megjelölésével, a szállítás és csomagolás költségeit, a megrendelés alapján fizetendő összesített ellenértéket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a IN VITRO Kft.-hez, valamint a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása a Felhasználó részére az általa megadott e-mail címre elküldésre került, és a visszaigazolás fogadását követő 24 órán belül a Felhasználó a megrendeléssel kapcsolatban kifogással (pl. nem általa megrendelt Szolgáltatás, megrendelési kódjával illetéktelen személyek által történő megrendelés esetén, stb.) nem él, úgy a Felhasználó a megrendelést elfogadottnak tekinti.

IN VITRO Kft. biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket arra, hogy a Felhasználó az adatbeviteli azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Felhasználó megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

IN VITRO Kft. a Felhasználó által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről, a megrendelésben szereplő Termékek árának összesítése mellett, számlát állít ki. A megrendelt Szolgáltatás ellenértékéről kiállított számlát az IN VITRO Kft. a Termékek tényleges kiszállításának időpontjában bocsátja Felhasználó rendelkezésére. IN VITRO Kft. a Weboldal működésének hiányosságából (pl. üzemzavar) eredő károkért felelősséggel nem tartozik.

Felhasználó a Termékeket a IN VITRO Kft. által, a Weboldalon közzétett, visszavonásig érvényes webshop bruttó áron vásárolhatja meg.

A IN VITRO Kft. az általa biztosított, a Termékekre vonatkozó akciók lényeges körülményeiről (különösen annak mértékéről és időtartamáról) a Weboldalon minden Felhasználó részére elérhető formában tájékoztatót tesz közzé, vagy a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küld.

Felhasználónak az akció időtartama alatt a IN VITRO Kft. részére küldött, Termékekre vonatkozó megrendelésére és a Szolgáltatás teljesítésére, az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.

5. Fizetés módja 

Felhasználó a megrendelt Termékek ellenértékét, valamint a szállítás és csomagolás költségeit a következő módokon fizetheti meg:

 • A megrendelt áru kiszállításakor, azzal egyidőben, utánvéttel. Utánvéttel történő vásárlás esetén a Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét a Futárszolgálat képviselőjének (fuvarozónak) köteles maradéktalanul, készpénzben megfizetni.

A Termékek Weboldalon közzétett ellenértéke az ÁFA összegét tartalmazzák.

6. Szállítás

IN VITRO Kft. a megrendelt Termékek fuvarozását (szállítását) – a fuvarozás színvonalának és a megrendelt áru címzetthez történő pontos kiszolgáltatásának érdekében – vele szerződéses viszonyban álló GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (a továbbiakban: Futárszolgálat) közreműködésével teljesíti.

IN VITRO Kft. köteles a Termékeket úgy becsomagolni, hogy a csomagolás azokat megóvja, és a küldemény mások személyét vagy vagyonát ne veszélyeztesse.

A szállítás ideje a megrendelés visszaigazolását követő munkanaptól számított 3 munkanap (kivéve az évvégi kiszállítás rendje, melyről külön értesítést küldünk hírlevelünkön keresztül, ill. az Akció fülön adunk róla tájékoztatást).

Az átvételt Felhasználó a Futárszolgálat fuvarlapján nyugtázza. A Futárszolgálat tételes áruátadást nem végez.

A Futárszolgálat a kiszállítást munkanapokon 8-17 óra között végzi el.

A kézbesítést a Felhasználó aláírásával igazolja a Futárszolgálat által kiállított nyomtatványon. A kézbesítés ténylegesen csak az átvételi igazolás aláírása, amennyiben utánvétes a Szolgáltatás, az utánvét kifizetése után történik meg, azt megelőzően Felhasználó a küldemény tartalmát nem ellenőrizheti.

A küldemény Felhasználó részére történő kiadása a Felhasználó, annak törvényes képviselője, vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a küldemény átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a meghatalmazással rendelkezők. Felhasználó egyoldalúan vállalja, hogy a megrendelt Szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése érdekében, így a küldemények akadálymentes átvétele érdekében, tevékenységének helyén (pl. üzlethelyiség) legalább egy, a küldemény átvételére meghatalmazott személyről gondoskodik.

A Termékek Futárszolgálattól való átvételekor a Felhasználó köteles haladéktalanul a küldeményt mennyiségi és csomagolási szempontból leellenőrizni. A szállítással kapcsolatos mennyiségi vagy csomagolási hiányosságot a Felhasználó köteles a IN VITRO Kft., valamint egyidejűleg a Futárszolgálat részére haladéktalanul jelezni. Ezt követően szállítási hiányosságokra, szállítás közbeni sérülésre vonatkozó kifogást a Felhasználó nem terjeszthet elő.

Kár esetén, a küldemény kézbesítésekor a káresemény bekövetkeztéről, annak lényeges körülményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Minden károsult küldemény esetében lehetővé kell tenni, hogy a kárt Futárszolgálat megszemlézze, ennek érdekében a káreseménykori állapotot meg kell őrizni. Felhasználó köteles a kár bekövetkeztéről mind Futárszolgálatot, mind pedig a IN VITRO Kft.-t (akár közvetlenül, akár Értékesítési konzultánsa útján) haladéktalanul értesíteni.

Ha az első kézbesítés meghiúsul, akkor Futárszolgálat – egy értesítő-kártya hátrahagyása mellett, amelyen a kézbesítendő csomagok száma, illetve Futárszolgálat elérhetősége megtalálható – a küldeményt legfeljebb 5 munkanapig (kivétel a Felhasználó jelzett szabadsága esetén, amely esetben legfeljebb 10 munkanapig) tárolja, ennek lejárta után – külön jelzés nélkül –, valamint a küldemény átvételének megtagadásakor, illetve a Szolgáltatás ellenértéke maradéktalan megfizetésének elmulasztásával visszaszállítja IN VITRO Kft. részére.

A késedelmes fuvarozásért, valamint a fuvarozás ideje alatt a megrendelt Termékekben bekövetkezett károkért IN VITRO Kft. felelősséget nem vállal, kivéve, ha a késedelem oka, vagy a megrendelt Termékekben bekövetkezett kár a IN VITRO Kft. érdekkörében merült fel, vagy annak felróható.

A Futárszolgálat a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megtagadható.

A fuvarozás díja:

 • bruttó 5.000.- Ft, azaz bruttó Huszonötezer Forint összegig terjedő rendelés esetében bruttó 1.300.- Ft, azaz bruttó Egyezerötszáz Forint
 • bruttó 5.000-10.000.- Ft, azaz bruttó Ötezer és Tízezer közötti rendelés esetén a fuvarozás 800.
 • bruttó 10.000.- Ft, azaz bruttó Tízezer Forint összeg felett a kiszállítás díjmentes.

A Termékek ellenértéke a fuvarozás díját nem tartalmazzák.

A IN VITRO Kft. a Szolgáltatás nyújtására irányuló igazolás megküldésekor a Felhasználó nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét (szállítási címét), telefonszámát, a vele szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére, a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából haladéktalanul továbbítja. Felhasználó a regisztrációval, illetve jelen ÁSZF és az „Adatvédelmi tájékoztat” elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a fentebb említett adatok a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából az IN VITRO. Kft -vel szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére továbbításra kerüljenek.

7. Szavatosság

IN VITRO Kft. a Weboldalon keresztül rendelhető Termékek tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A Termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet Felhasználó elvárhat, valamint rendelkezniük kell az IN VITRO Kft. által adott, vagy a Weboldalon hozzáférhetővé tett leírásban szereplő, és az általa a szakmai tudással és képzéssel rendelkező Felhasználónak esetlegesen mintaként bemutatott termékben szereplő tulajdonságokkal.

IN VITRO Kft. a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).IN VITRO Kft. hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, kivéve, ha a hiba a szállítás (fuvarozás) következménye. Felhasználó a hibás teljesítéskor kifogást terjeszthető elő, kifogását a IN VITRO Kft. bármely elérhetőségén, írásban, az alábbi módon közölheti:

 • Felhasználó elsősorban szavatossági igényként kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választás szerinti kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy ha a választott szavatossági igény a másik szavatossági igénnyel szemben a IN VITRO Kft.-nek aránytalan többletköltséget eredményezne. IN VITRO Kft. a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül, a Felhasználónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz;
 • Ha a IN VITRO Kft. a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fentebb megjelölt határidőben nem tesz eleget, Felhasználó – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a IN VITRO Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Felhasználó a választott szavatossági igényéről másikra áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban IN VITRO kft. részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a IN VITRO Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • A Felhasználó a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül, bármely elérhetőségén írásban, a rendelésre és a kiállított számlára hivatkozással köteles kifogását előterjeszteni.

A Felhasználó a szavatossági igényét a szállítástól (teljesítéstől) számított 1 (egy) éves elévülési időn belül érvényesítheti.

Egyebekben is a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Elállás 

Felhasználó a szerződéstől 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Felhasználó az elállás jogát a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanap elteltéig gyakorolhatja. Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát – a bizonyíthatóság érdekében – írásban köteles a IN VITRO Kft. részére eljuttatni. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. IN VITRO Kft. köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Felhasználó köteles a szabályszerű elállás gyakorlása mellett a megrendelt és a Felhasználó részére megküldött Termékeket bontatlan csomagolásban IN VITRO Kft. részére visszaszolgáltatni. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az IN VITRO Kft. kizárólag eredeti csomagolású, sértetlen terméket vesz vissza. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. IN VITRO Kft. követelheti a Termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

9. Adatkezelés, hozzájárulások megadása-visszavonása

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése az IN VITRO Kft.-vel szemben elsődleges törvényes követelmény, az IN VITRO Kft. a Felhasználó személyes adatait kizárólag az „Adatvédelmi tájékoztató”-ra vonatkozó rendelkezések alapján jogosult kezelni.

Felhasználó a regisztrációkor és jelen ÁSZF és az „Adatvédelmi tájékoztató” elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen ÁSZF-ben és „Adatvédelmi tájékoztató”-ban szereplő, illetve a regisztrációkor megadott adatokat, vagy azok egy meghatározott körét

 • az IN VITRO Kft. az általa nyújtandó Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatással kapcsolatos jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, illetve az együttműködés és a Szolgáltatás egyéb lényeges körülményeiről a Felhasználó teljes körű tájékoztatása céljából felhasználhassa és kezelje, valamint az adatokat a IN VITRO Kft. által nyújtott Szolgáltatással összefüggésben tárolhassa, a IN VITRO Kft. által nyújtandó Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó azonosítása és mástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel céljából kezelje (Adatkezelés)
 • az IN VITRO Kft. által nyújtott Szolgáltatás keretében, azzal összefüggésben történő elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok kerüljenek elektronikus úton (e-mail) a Felhasználó részére megküldésre (Elektronikus hirdetés)
 • a Felhasználó neve/cégneve, lakcíme/székhelye (szállítási címe), telefonszáma a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából az IN VITRO Kft.-vel szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére továbbításra kerüljön (Adattovábbítás).

A Weboldalon közzétett, „Adatvédelmi tájékoztató”-ra vonatkozó rendelkezések jelen ÁSZF szerves részét képezik.

IN VITRO Kft., mint a weboldal üzemeltetője és mint adatkezelő biztosítja Felhasználó számára a lehetőséget, hogy a külön erre a célra rendszeresített felületen mind az elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok megküldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, így az elektronikus hírlevelek további küldését megtiltsa, valamint a felhasználó regisztrációjának törlése iránti kérelmét előterjeszthesse.

Felhasználó az elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok részére történő megküldéséhez megadott hozzájárulását úgy vonhatja vissza, hogy a részére megküldött elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok végén található link aktiválásával megteszi ezirányú nyilatkozatát.

10. Felhasználóra vonatkozó egyéb rendelkezések

Felhasználó a Weboldal használata, valamint a Szolgáltatás megrendelése, az ajánlat tétele során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni, így a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre, valamint Felhasználó az ajánlatot valós igényeinek megfelelően köteles megtenni.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik az IN VITRO Kft.-vel szemben az IN VITRO Kft. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet IN VITRO Kft.-nek a Weboldal Felhasználó által történt jogellenes használata, valamint az olyan kárért, amelyet a Felhasználó csalárd, megtévesztő magatartása okozott.

Felhasználó IN VITRO Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben IN VITRO Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó felhasználói azonosítóját titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ahhoz ne férjenek hozzá.

Jelen ÁSZF-ben foglalt írásbeli nyilatkozatok a Felhasználó, valamint az IN VITRO Kft. által megadott e-mail címen, faxon vagy egyébként postai úton tehetőek meg.

11. Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF-re, valamint az „Adatvédelmi tájékoztató”-ra a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény